Pracując w Holandii nie sposób nie zetknąć się z pojęciem takim jak układ zbiorowy pracy, w skrócie CAO. W tym wpisie omówimy sobie co to jest, dla kogo to jest i jakie przynosi korzyści. Po lekturze tego artykułu będziesz w stanie uniknąć nieprzyjemnych nieporozumień w pracy i uchronić się przed stratą należnych Ci pieniędzy. Tym bardziej, że nieuczciwych agencji pracy nie brakuje.

Co to jest CAO (układ zbiorowy pracy)?

Jest to zbiór umów wypracowanych przez grupę pracodawców i organizacje stojące za pracownikami, takimi jak związki zawodowe. Można powiedzieć, że jest to porozumienie pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Z tym, że nie zawierane bezpośrednio przez nich samych.

Nie przejmuj się jeżeli nie należysz do żadnego związku zawodowego. Ustalone zasady dotyczą również i Ciebie.

Mówiąc w dużym uproszeniu. CAO to umowa, która obowiązywała w danej firmie jeszcze zanim się w niej zatrudniłeś. Określono w niej m.in. takie kwestie jak wynagrodzenie, godziny pracy, dodatki do nadgodzin, okres próbym i wypowiedzenia, prawo do urlopu. Wszystko po to, abyś nie pracował za wynagrodzenie, które jest zaniżone dla danego sektora.

Nie ma jednego CAO i dlaczego to takie ważne

W różnych sektorach obowiązuje różne CAO. A jaki układ zbiorowy pracy obowiązuje dla poszczególnych sektorów można sprawić na stronie związku zawodowego FNV. Poza CAO dla określonej branży, dana firma może mieć swoje CAO podpisane z organizacjami pracowniczymi. 

Ważne zatem, żebyś wiedział jakie CAO obowiązuje Twojego pracodawcę, a tym samym jakie masz prawa. Umowa pracy to sprawa indywidualna jednak przeważnie w niej jest zapis mówiący o tym które CAO ma zastosowanie. Jeżeli nie ma to zapytaj.

CAO ma pierwszeństwo przed zapisami w umowie o pracę

Postanowienia zawarte w CAO mają pierwszeństwo przed zapisami zawartymi w umowie o pracę. To co jest zapisane w umówię o pracę nie może odbiegać od tego co jest zapisane w układzie zbiorowym pracy CAO. Dopuszczalnym odstępstwem jest sytuacja kiedy takie zapisy są korzystniejsze dla pracownika.

Korzyścią dla pracodawcy jest natomiast to, że nie musi wszystkich postanowień negocjować z każdym pracownikiem z osobna.

CAO w sektorze pracy tymczasowej

Sporą grupę Polaków, którzy pracują przez agencje pracy będzie obowiązywało CAO dla branży pracy tymczasowej. W Holandii biura pracy tymczasowej (uitzendbureu) mogą być członkami organizacji ABU (Generalny Związek Agencji Pracy Tymczasowej), lub NBBU (Holenderski Związek Agencji Pośrednictwa i Pracy Tymczasowej). 

Teoretycznie agencje obowiązuje CAO organizacji, w której jest zrzeszona (CAO-ABU, CAO-NBBU). W praktyce od 30 grudnia 2019 treść obu tych CAO jest taka sama.

✳️ Układ zbiorowy pracy (CAO-ABU) dla Pracowników Tymczasowych 2019-2021 w języku polskim ✳️

Brak CAO w sektorze pracy tymczasowej

Jeżeli agencja pracy tymczasowej nie jest członkiem wcześniej wymienionych organizacji obowiązuje ją powszechnie przyjęte CAO – czyli CAO-ABU.

Czy agencja pracy może podlegać pod inny układ zbiorowy pracy CAO?

Oczywiście. Jest to możliwe gdy:

  • agencja podlega według opisu działalności przepisom CAO innej branży;
  • agencja pracy tymczasowej uzyskała zwolnienie ze stosowania CAO dla branży pracy tymczasowej;
  • zarobki agencji pracy tymczasowej stanowią mniej niż 50% zarobków ogólnych, czyli że ogólne zarobki pracowników tymczasowych wynoszą mniej niż ogólne zarobki pracowników stałych agencji pracy tymczasowej.
  • agencja zawarła payroll umowę z pracownikiem tymczasowym;
  • agencja pracy tymczasowej oddelegowywane pracownika tymczasowego do organizacji należącej do własnej grupy spółek, które podlegają przepisom CAO innej branży;
  • jeżeli wysokość rocznego wynagrodzenia agencji za pracę tymczasową wynosi przynajmniej 50% całkowitego wynagrodzenia za pracę w sektorze budowlanym (CAO Bouw& Infra) lub innym sektorze zawierającym tzw. kryterium 50%.

Co zrobić jeżeli pracodawca nie przestrzega zbiorowego układu pracy CAO?

Pierwszym krokiem jaki powinieneś wykonać jest wydrukowanie punktu w CAO, który uważasz za sporny i pójście do swojego szefa. Pamiętaj, że pracodawca jest zobowiązany do przestrzegania tego dokumentu.

Jeżeli jesteś członkiem związku zawodowego powinieneś tam udać się po poradę.

W przypadku kiedy nie należysz do związku powinieneś po poradę skontaktować się z prawnikiem, lub zasięgnąć darmowej porady prawnej na stronie Juridisch Locket.

Nieuczciwą agencję pracy możesz zgłosić na stronie Ministerstwa Spraw Społecznych i Zatrudnienia (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Jednak samo ministerstwo nie zaangażuje się w Twoją indywidualną sprawę. Jak już wcześniej wspomniałam od tego są prawnicy.

Comments are closed.